Urge inkontinens

Kaldes også trang inkontinens, og medfører pludselig lækage i forbindelse med voldsom vandladningstrang. Ofte oplever man at skulle op flere gange om natten for at gå på toilettet.
Behandling vil ofte være en kombination af blæredæmpende tiltag, livsstilsændringer og indivi