Bækkenrelaterede smerter

Model af bækkenknogle

Bækkensmerter er ikke kun forbeholdt gravide, som de fleste tror. En del mennesker, både kvinder og mænd lever med smerter i og omkring bækkenet.

Den gamle betegnelse bækkenløsning giver ofte et forkert billede af, hvad der er galt omkring bækkenet, når man har smerter. Det er faktisk sjældent løshed, der er smerteudløsende. Oftere er det en dysfunktion dvs led eller muskler i området, som ikke arbejder eller bevæger sig som de plejer. Der vil kunne opstå irritation og smerter i et eller flere af bækkenets led. Musklerne i området vil blive spændte og derved dårligere til at varetage deres normale både bevægende og stabiliserende arbejde. Behandling vil ofte sammensættes af manuel behandling kombineret med fysisk aktivitet. Dette med henblik på bedret funktion, styrke og stabilitet omkring lænd og bækken. Men samtidig væsentligt at træningen omkring bækkenet ses i helhed med resten af kroppen.

Bækkensmerter skal aldrig behandles med inaktivitet!
Hos stort set alle med bækkensmerter vil man kunne tilrettelægge behandling, som vil kunne nedsætte smerterne, og som skal have det primære formål at hjælpe dig i retning af normal bevægelse, træning og aktivitet.

Har du spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte mig på mette@aalborg.bækkenklinik.dk