Blærerelaterede problemer

Figurer med blæreproblemer

Inkontinens og andre problemer i relation til blæren er meget almindelige. Undersøgelser viser, at hver 10. dansker lever med inkontinens, hver 3. kvinde over 45 oplever inkontinens i en eller anden grad, og hver 3. kvinde er utæt 3 måneder efter en fødsel. Hos mænd er inkontinens hyppigst forekommende efter 60 års alderen eller i forbindelse med prostataoperation. Også blandt idrætsfolk er inkontinens hyppigt forekommende og desværre også meget tabubelagt.

Inkontinens skal ingen ikke leve med, uanset alder, årsagen til og graden af inkontinens! Du kan evt finde mere information om inkontinens hos Kontinensforeningen

Hos langt de fleste vil det være en behandlingsmulighed. Udredning og instruktion i relevant og individuelt tilpasset træning vil hos rigtig mange kunne gøre en forskel. Udebliver effekten skal du henvises til videre udredning hos specialafdeling/speciallæge.

Stressinkontinens
Ufrivillig vandladning i forbindelse med øget tryk i bughulen f.eks. ved host, nys, løft, eller idræt/fysisk aktivitet.
70 % vil opleve bedring af deres stress inkontinens ved korrekt målrettet træning.

Urgeinkontinens
Kaldes også trang inkontinens, og medfører pludselig lækage i forbindelse med voldsom vandladningstrang. Ofte oplever man at skulle op flere gange om natten for at gå på toilettet.
Behandling vil ofte være en kombination af blæredæmpende tiltag, livsstilsændringer og individuelt tilpasset bækkenbundstræning.

Overløbsinkontinens
Denne type inkontinens hænger sammen med enten overfyldning af blæren eller ufuldstændig tømning. Behandlingen vil være rettet mod hensigtsmæssige vandladningsvaner og optimeret blæretømning.

Urgency
Betyder tilbagevendende bydende trang til vandladning, ses både med og uden egentlig inkontinens. Medfører at man går markant oftere på toilettet end det normale. Kan selv uden inkontinens således være voldsomt hæmmende for ens daglige aktiviteter og sociale liv.

Blandingsinkontinens
Meget ofte ses de enkelte inkontinenstyper i kombination.

Smerter i blæren
Enkelte patienter ses med Interstitiel Cystitis eller Painful Bladder Syndrom. Fysioterapeutisk vil blæresyndromet ikke kunne behandles. Dog vil en del af patienterne profitere af behandling i relation til de sekundære spændinger, som mange oplever af de langvarige smerter.