Halvdelen af alle gravide vil opleve smerter fra bækkenets led og muskler i større eller mindre grad i løbet af en graviditet. Graviditetsrelaterede bækkensmerter er ikke farligt hverken for dig eller dit barn, men kan være voldsomt smertefuldt.

Den gamle betegnelse bækkenløsning giver ofte et forkert billede af, hvad der er galt omkring bækkenet, når man har smerter. Det er faktisk sjældent løshed alene, der er smerteudløsende. Oftere er det en dysfunktion dvs led eller muskler i området, som ikke arbejder eller bevæger sig som de plejer. Der vil kunne opstå irritation og smerter i et eller flere af bækkenets led. Musklerne i området vil blive spændte og derved dårligere til at varetage deres normale både bevægende og stabiliserende arbejde. Behandling vil ofte sammensættes af manuel behandling kombineret med fysisk aktivitet. Dette med henblik på bedret funktion, styrke og stabilitet omkring lænd og bækken. Men samtidig væsentligt at træningen omkring bækkenet ses i helhed med resten af kroppen.

Graviditetsrelaterede bækkensmerter skal aldrig behandles med inaktivitet! Men vil for en del kræve aflastning og behandling en periode. Det er dog vigtigt, at du vedligeholder din fysiske form under din graviditet, og evt søger hjælp til at finde den mest hensigtsmæssige måde for dig.
Hos stort set alle gravide med bækkensmerter vil man kunne tilrettelægge behandling, som vil kunne nedsætte smerterne. Behandlingen vil tage udgangspunkt i smertelindring, bedre styrke- og stabilitet omkring dit bækken i graviditeten og op til fødslen, samt sikre at du efter fødslen har et bækken, som vil kunne genoptage normal træning og aktivitet.

Har du spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte mig på mette@aalborg.bækkenklinik.dk