Tarmrelaterede problemer

Anal inkontinens kan give problemer ved toiletbesøg.

Anal inkontinens er voldsomt tabubelagt, men mere almindelig end de fleste tror. En tredjedel af dem der har problemer med at holde på urin, vil også opleve en grad af anal inkontinens. Større skader i forbindelse med fødsler kan være årsag til analinkontinens.

Anal inkontinens

Inkontinens kan vise sig som problemer med at holde på luft eller afføring. En del oplever desuden sivende inkontinens for tynd afføring eller spor af afføring i underbukserne.
Ud over målrettet bækkenbundstræning, kan rådgivning om tarmregulering, livstil samt hensigtsmæssige toiletvaner være relevant.

Urgency

Vil vise sig som voldsom trang, ofte kombineret med problemer med at holde sig.
Behandling vil for de fleste indeholde afklaring af mulige årsager, tarmregulering, samt individuelt tilpasset relevant bækkenbundstræning.

Tømningsproblemer

Kan vise sig som forstoppelse, fremfald af tarmen eller som obstrueret tømning ved øget muskelspænding/overaktivitet i bækkenbunden.
Behandling vil ofte bestå af en kombination af rådgivning i forhold til livsstil, kost, toiletvaner, toiletteknik samt instruktion i individuelt tilpasset bækkenbundstræning inkl afspænding herunder evt træning med EMG biofeedback.